LOGIN

Please fill in your login information.

RECOVER PASSWORD

Please fill in your mail address to recover your password.

SEND RECOVERY MAIL AGAIN

Please fill in your mail address to send recovery mail again.

SIGN UP

Please fill in your sign up information.
E-mail Adresi
Dil Seç

Webeyo

Webeyo, AdReact’ın içerik yönetim sistemi (CMS) çözümüdür. Yayıncıların yalnızca içerik oluşturması ve trafik çekmesi gerekir. Barındırma dahil kalan tüm teknik görevler Webeyo ekibi tarafından üstlenilir. Web siteleri, esas olarak Google DoubleClick Ad Exchange ile sınırlı olmamak üzere AdReact’ın yoğun reklam talebinden para kazanır. Webeyo, Facebook Hızlı Makaleler’i destekler. Özellikle videodan para kazanma için kullanılan bir çözümdür ve yerleşik video oynatıcı olarak Flexy Player’ı kullanır. RSS akışından otomatik video oluşturma ve para kazanma, katma değer sağlayan ücretsiz bir özellik olarak sağlanır. Vidyomani birçok farklı tema sunar ve tasarım ekibi istek halinde özel temalar oluşturabilir. AdReact yayıncılarına ek ücret alınmadan sağlanır.

Do you have a adsense website with 6 months of payment history?

 We can help you get your payment via PayPal, Payoneer, Wise or Bitcoin/USDT.